На основі якої форми власності розвивається підприємництво в сільському господарстві?
Обмен учебными материалами


На основі якої форми власності розвивається підприємництво в сільському господарстві?Б) приватної

В) колективної

Г) усі відповіді правильні

9. Формою організації сільськогосподарського виробництва є:

А) сімейні ферми та селянські фермерські господарства

Б) орендні, підрядні, акціонерні підприємства

В) особисті підсобні господарства та селянські спілки

Г) усі відповіді правильні

10. Дохід, який отримує землевласник:

А) дивіденд

Б) рента

В) відсоток

Г) зарплата

11. Дохід, що виникає внаслідок диференціації земельних ділянок за родючістю або місцем розташування:

А) диференціальна земельна рента І

Б) диференціальна земельна рента ІІ

В) абсолютна рента

Г) монопольна рента

12. Дохід, що отримують внаслідок різної продуктивності затрат, пов’язаних з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва :

А) диференціальна земельна рента І

Б) диференціальна земельна рента ІІ

В) абсолютна рента

Г) монопольна рента

13. Різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і витратами її виробництва:

А) диференціальна земельна рента І

Б) диференціальна земельна рента ІІ

В) абсолютна рента

Г) монопольна рента

14. Дохід власника землі, що знаходиться у винятково сприятливих умовах:

А) диференціальна земельна рента І

Б) диференціальна земельна рента ІІ

В) абсолютна рента

Г) монопольна рента

15. Диференціація земельних ділянок здійснюється за:

А) родючістю

Б) місцем розташування до пунктів переробки сільськогосподарської продукції

В) місцем розташування до пунктів реалізації та споживання сільськогосподарської продукції

Г) усі відповіді правильні

16. Вартість сільськогосподарської продукції визначається під впливом умов виробництва на:

А) гірших земельних ділянках

Б) кращих земельних ділянках

В) середніх земельних ділянках

Г) правильна відповідь не наведена

17. Ціна землі — це:

А) відношення земельної ренти до норми позичкового відсотка, виражене у відсотках

Б) відношення норми позичкового відсотка до земельної ренти, виражене у відсотках

В) добуток земельної ренти та норми позичкового відсотка, виражене у відсотках

Г) правильна відповідь не наведена

18. До 1991 року в Україні власність на землю була:

А) державною

Б) приватною

В) спільною

Г) усі відповіді правильні

19. Бонітування — це :

А) якісна оцінка ґрунтів

Б) розукрупнення колективних сільськогосподарських підприємств

В) виділення земельних часток і майнових паїв

Г) правильна відповідь не наведена

20. Ціна земельної ділянки визначається, спираючись на:

А) її площу

Б) її родючість

В) її місце розташування

Г) дохід, який вона приносить

Тема 12. Держава, її економічні функції.

1. У сучасній економічній системі держава є:

А) виробником і продавцем

Б) покупцем і власником

В) позичальником і кредитором

Г) усі відповіді правильні

2. Роль держави в економічному житті активізується:

А) у Х-ХV ст.

Б) у Х-ХVІІІ ст.

В) у ХХ ст.

Г) правильна відповідь не наведена


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная